• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Виховна робота

Метою виховної роботи нашої школи є цілісний розвиток особистості учнів, досягнення ними належного рівня освіченості та культури при збереженні і зміцненні здоров'я, формування потреби в цьому; зростання громадсько активної людини з розвиненим почуттям патріотизму, відповідальності, милосердя до людей, яка готова до суспільного життя, здатна самореалізуватися як особистість, член громади, сім'янин, фахівець у своїй справі./Files/images/учитель.jpg

Колектив школи працює над проблемою організації особистісно-орієнтованого підходу до виховної системи, бо це цілісна структура, яка спричє успішному навчанню та життєдіяльності учнів.

До підсистем виховної діяльності школи можна віднести:
• урочну виховну діяльність, яка проводиться в межах одного або всіх навчальних предметів;
• позаурочну виховну роботу, яка проводиться в межах класу, гуртка, клубу, учнівської організації, поза школою (за місцем проживання), на міжшкільному рівні (на базі формальних і неформальних об'єднань).

Процес виховання — двосторонній. У ньому беруть участь як вихователі, так і вихованці. Відображення виховних впливів особистості стає наслідком взаємодії, діяльність вихованців проявляється через самовиховання. Така структура найбільш відповідає сучасним цілям і завданням демократичної школи

Директор школи здійснює розподіл обов'язків між учасниками навчально-виховного процесу, визначає найдоцільніші форми і методи виховної роботи, забезпечує необхідні умови для проведення успішної виховної роботи, допомогає учнівському колективу щодо створення молодіжних організацій, гуртків, клубів.

Заступник директора школи та педагог-організатор безпосередньо втілюють у життя управлінські рішення, забезпечують організацію проведення загальношкільних свят, заходів, сприяють учнівському колективу щодо створення молодіжних органі-зацій, гуртків, клубів.

Учителі та класні керівники здійснюють педагогічне керівництво діяльністю учнівських колективів, рекомендують соціально значимі цікаві справи, вживають заходів зі зміцнення дисципліни та порядку, профілактики правопорушень, попередження травматизму, охорони життя і здоров’я учнів;

Учнівським колективам, дитячим і юнацьким організаціям належить
• підтримка і розвиток колективних традицій;
• здійснення самоврядних функцій;
• результативна творча діяльність

Кiлькiсть переглядiв: 960

Коментарi