• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу

Прозорість та інформаційна відкритість школи


Установчі документи закладу

Адміністрація, кадровий склад та вакантні посади

Навчальний план та освітні програми

Режим роботи школи

Територія обслуговування

Кількість осіб, які навчаються та мова навчання

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Додаткові освітні та інші послуги

Кошторис та фінансовий звіт


Відповідно до ст. 30 Закону України "Про освіту" заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію.

1. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року N 2939-VI:

Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності(структуру та керівництво, основні завдання, кадровий склад, мова навчання);

2) нормативно-правові акти( Статут, Ліцензія, територія обслуговування, Ліцензійний обсяг та фактична кількість дітей, правила поведінки та правила прийому дітей)

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими закладом, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) Інформація про освітні програми, що реалізуються у закладі

5) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

6) загальні правила роботи установи;

7) звіти директора;

8) інформація про матеріально-технічне забезпечення (згідно з ліцензійними умовами);

9) БУЛІНГ

10) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

· їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

· прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників

· розклад (режим) роботи;

· вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

· перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

13) Орієнтовний план підвищення кваліфікації на рік.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Кiлькiсть переглядiв: 1598

Коментарi